אביאלה ששון, מנחת סדנאות ומאמנת להעצמה אישית 050-7666588

בס”ד

הרצאות בראי חודשי השנה – לנשים
נאמר בקוהלת: “לכל זמן ועת לכל חפץ”.
כל זמן מזמני השנה נושא עימו רעיון מסוים.
כל חודש, כל חג וכל מועד
טומן בחובו מסר עם מסוגלות ייחודית לאותה עת.
בהרצאותי  לנשים  בראי חודשי השנה,
אני חושפת את ההארה המיוחדת שיש לאותו זמן,
עפ”י דברי רבותינו,
ומדגישה את המסר הטמון  בו עבורנו הנשים!
כידוע, הנשים קיבלו את כח ההתחדשות,
ואף קבעו להן את ראש חודש כיום חג.
מהי איפה אותה התחדשות?
ומה תפקידנו כנשים בהתחדשות זו?
כל זאת ועוד בהרצאותי בראי חודשי השנה.

תשרי
לשאוב שמחה לכל השנה
אחרי  שעברו ימי הדין,התשובה והכפרה של
ראש השנה   ויום הכיפורים, באים  ימי  החגים,
שהם ימי שמחה והלל, וסימנך: “ולישרי לב שמחה”-
מי שמיישר את הלב בראש השנה ויום כיפור,
זוכה לשמחה בחג הסוכות.
בהרצאתי זו אני מדברת על מעלת השמחה בכלל,
ועל חג הסוכות בפרט,
שהוא הזמן המסוגל לשאוב שמחה לכל ימות השנה.
זה בא לידי ביטוי במנהג של “שמחת בית השואבה”,
שמתקיים בחג זה , ונלמד מהכתוב בתורה:
ושמחת בחגך והיית אך שמח”.

חשון
כוחה של תפילה
בחודש זה חל המבול,
ובחודש זה נפטרה רחל אימנו.
אומר הבעש”ט הקדוש שתיבת נח
מרמזת על “תיבות התפילה”,
והדרך להנצל מהמבול ומהבלבול ומהצרות של החיים,
היא ע”י התפילה, שנאמר:
“רוממות אל בגרונם- וחרב פיפיות בידם.”
פיפיות -שני פיות: פה שמודה ומברך,
ופה שמתפלל ומבקש.
זהו הכח  שלמדנו מרחל ומלאה.

כסליו
נשים מחוללות ניסים
על גזרות היוונים ,
ועל חלקן של הנשים במרד החשמונאים.
על הכח והסוד המסור לנשים בקרוב הגאולה-
בימים ההם בזמן הזה!

טבת
לבנות את החומה
בעשרה בטבת הושם המצור על חומות ירושלים,
שהביא מאוחר יותר לחורבן בית המקדש
ולגלות ישראל.
אמרו חז”ל :
“כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו”.
איך ובמה נשפר את מעשינו
ונזכה לבנות את חומות ירושלים?

שבט
משירת העשבים
נאמר בתורה:
“כי האדם עץ השדה”.
ואומר רבי נחמן: “דע לך, שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים והמקום
שהוא רועה שם”…
הרצאה מיוחדת לכבוד טו בשבט,
על הניגון והזמרה בעבודת ה’. 

אדר
שלא אחד”- כוחה של אחדות
אמר המן הרשע לאחשורוש:
“ישנו עם אחד מפוזר ומפורד”…
ובהגדה של פסח כתוב:
“שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו”…
כלומר, כשאנחנו לא אחד,
זה נותן כח לאויבינו לכלותינו (רל”י מברדיצ’ב),
והתיקון לכך- להתאחד למרות השוני.

ניסן
אביב בנשמה
כידוע , ניסן הוא חודש האביב.
בחודש זה כולנו עסוקים
בנקיון לכבוד חג הפסח.
אז, איזה חמץ כדאי לנקות
על מנת לעשות “אביב בנשמה”?

אייר
תפילה בקברות צדיקים
בחודש אייר, אני נוסעת עם הנשים
ליום של תפילה בקברות הצדיקים בגליל:
רבי מאיר בעל הנס, הרמח”ל ,רבי עקיבא ואשתו רחל,
הרמב”ם, השל”ה הקדוש, רבי יוחנן בן זכאי,
רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו,
רבי יהודה בר עילאי ועוד…
הנסיעה מלווה בסיפורי צדיקים
ובסיפורים על סגולות ועל ישועות .

סיון
דבקות ומסירות מרות
רות המואביה -בת של מלך,
עוזבת את מותרות בית אביה,
לעשות חסד עם אלמנה,
וזוכה להיות “אמה של מלכות”.
ומה הלימוד שלנו מרות?

תמוז- אב
מצרה לרוחה
התקופה  של “שלושת השבועות”,
שבין תמוז ל אב,מכונה גם:
“בין המייצרים”. והביטוי אומר:
“מבין המייצרים זרח אור לישרים”.
מכאן, שבעצם הצרה מטרתה להביא לישועה!
שנאמר: “ועת צרה היא ליעקב וממנה יוושע“.

אלול
כשאני לדודי
בהרצאה זו אני עוברת על פרשות השבוע
שבספר דברים , ודולה מהן פנינים שתוכנן:
איך אוהבים ומודים  ונכתבים בראש השנה
לחיים טובים.

 

 

 

בס”ד
מכתב תודה
אביאלה יקרה.
תודה על שהרחבת את ידיעותינו
העשרת את נסיוננו
תודה שעזרת לנו לראות את הטוב
שבכל דבר. גם כשקשה לימדת אותנו
להביט  לאחור ולראות את מה שבנינו.
לימדת אותנו כי החיזור הוא  עד 120 לפחות.
לימדת אותנו לקבל את השותף כמו שהינו,
וכשהוא נופל לבוא לקראתו ולרוממו.
למרות שלפעמים זה קשה…
הקרנת כי גם ברגעי משבר
ניתן וחובה להוציא מעצמנו יותר ויותר
ובקיצור, לימדת אותנו שיפוץ ובנין
וכי בניית האישיות היא העניין!
אין ספק כי עבודה רבה עוד לפנינו
אך הטיפים והעצות  באמתחתנו
אוהבות מודות ומעריכות על הכל
בנות השיעור

Flash required
לקבלת הלבלוב השבועי אהוב את עצמך
רפא את חייך
סדנת העצמה ייחודית
חיים במתנה
סיפור החלמה מרגש
פעילויות קרובות

החלה ההרשמה

 

לסדנא חדשה

 

בשכונת רמות


050-7666588 אביאלה